O konkursie

Lubicie legendy? Potraficie nagrywać filmiki? Macie artystyczną duszę? Chcecie wygrać atrakcyjne nagrody
dla całej klasy? Ten konkurs jest dla Was!

 

Namów swoją klasę oraz wychowawcę lub innego nauczyciela do udziału w konkursie “Legendy krakowskie”
i wspólnie stwórzcie filmik z własną interpretacją istniejącej legendy krakowskiej lub wymyślcie swoją autorską, zupełnie nową legendę!

 

Na zwycięzców czekają noclegi w Krakowie, bilety wstępu do atrakcji turystycznych w Małopolsce i wiele innych nagród! Nagrody są przewidziane dla całej klasy!

 

#OdkryjMalopolskeZ4Travel

Konkurs

"Legendy Krakowskie"

Weź udział w konkursie i wymyśl własną legendę o Krakowie!

Czy udział w konkursie jest bezpłatny?

Tak, udział w konkursie jest bezpłatny.

Czy można wziąć udział w konkursie indywidualnie?

Nie, konkurs zakłada pracę zespołową całej klasy. Nagrody w konkursie również przeznaczone są dla wszystkich uczniów w klasie.

Czy w pracę konkursową musi być zaangażowany każdy uczeń z klasy?

Pozostawiamy tę decyzję nauczycielowi koordynującemu przygotowanie pracy konkursowej. Jednocześnie zachęcamy, aby jak najwięcej uczniów włączyło się w realizację projektu, ponieważ nagrody przewidziane są dla całej klasy. Nie każdy uczeń musi wystąpić w pracy konkursowej jako aktor czy lektor. Warto przy okazji konkursu odkryć i wykorzystać wszystkie swoje talenty, np. umiejętności językowe, graficzne, informatyczne, muzyczne. Jeśli uczeń nie czuje się komfortowo w roli aktora, może lepiej sprawdzi się w roli operatora filmowego, fotografa, dźwiękowca, oświetleniowca, reżysera, scenarzysty, scenografa, kostiumografa, charakteryzatora, rysownika czy montażysty.

Czy można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową?

Jedna klasa może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, natomiast jest możliwość zgłoszenia się wielu klas z jednej szkoły.

W naszej szkole oddziały klasowe są niewielkie.
Czy możemy przygotować pracę konkursową wspólnie z inną, zaprzyjaźnioną klasą z naszej szkoły?

Niestety nie. Każda klasa musi przygotować swoją własną pracę.

Jestem opiekunem szkolnego kółka teatralnego. Czy mogę przygotować z moimi podopiecznymi pracę na konkurs?

Koła zainteresowań w szkołach z założenia są międzywydziałowe, a konkurs skierowany jest do oddziałów klasowych. Może Pani/Pan zostać opiekunem merytorycznym, ale pracę musi przygotować jedna klasa, a nie poszczególni uczniowie z różnych klas.

Jakiej długości powinna być praca konkursowa?

Regulaminowa długość pracy konkursowej to 5-15 minut. Prace niespełniające tego kryterium będą dyskwalifikowane.

Jakie są dopuszczalne formy pracy?

Praca konkursowa musi się składać zarówno z dynamicznej warstwy wizualnej (film, animacja, teledysk, pokaz slajdów, seria grafik, memów itp.), jak i dźwiękowej (muzyka, śpiew, recytacja, dubbing itp.). Końcowym efektem pracy musi być utwór zamieszczony w serwisie YouTube jako materiał publiczny. Tytuł utworu musi zawierać opis "Konkurs 4Travel - Legendy Krakowskie" oraz tytuł pracy konkursowej.

Jaki jest termin nadsyłania zgłoszeń?

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie e-maila na adres konkursowy legendy-krakowskie@4travel.pl do 31.05.2021 do godziny 23:59. Uwaga! Zgłoszenia niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych zgód) będą dyskwalifikowane.

Czy w pracy konkursowej trzeba wykorzystać wszystkie obiekty wymienione w postach na fanpage'u 4travel.nietylkopolska?

Nie, wystarczy wykorzystać po jednym obiekcie z trzech różnych postów opublikowanych w kwietniu 2021 r. Wykorzystanie większej liczby obiektów jest dopuszczalne, jednak jury nie będzie przyznawać za to dodatkowych punktów. Prace oparte na obiektach z mniej niż trzech postów będą dyskwalifikowane.

W jakim języku powinna być wykonana praca konkursowa?

Pracę konkursową można przygotować w języku polskim, jednak zachęcamy do nadsyłania prac w dowolnym języku obcym, ponieważ jury będzie przyznawało za to dodatkowe punkty.

Jaki jest termin wykorzystania nagród?

Większość voucherów na usługi turystyczne należy zrealizować do 17.12.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem Konkursu. W przypadku wprowadzenia bądź utrzymywania się obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, które uniemożliwią skorzystanie z usług będących przedmiotem nagrody, istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji bonów w porozumieniu z Organizatorem Konkursu. Vouchery na usługi sezonowe mogą mieć krótszy termin ważności. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą na adres szkoły niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

FAQ
Sponsorzy
i partnerzy projektu
Patronat
Patronat honorowy
Patron medialny

Zasady konkursu

Konkurs jest skierowany do klas szóstych, siódmych
i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
z całej Polski.

 

Co trzeba zrobić, aby wygrać nagrody?

 

Wystarczy wykonać
5 kroków:

1  —  Zacznijcie śledzić nasz fanpage na Facebooku

Zapraszamy na nasz Fanpage 4travel.nietylkopolska na Facebooku. W kwietniu 2021 r. opublikujemy na nim sześć konkursowych postów, w których opiszemy wybrane zabytki Krakowa. Posty będą się pojawiały dwa razy w tygodniu. Część postów będzie dotyczyła pojedynczych obiektów, a część całej grupy zabytków.

2  —  Wybierzcie co najmniej 3 posty

Z każdego z wybranych postów wybierzcie przynajmniej po jednym obiekcie i wykorzystajcie je w swojej pracy konkursowej. Nawiążcie do nich słownie lub wizualnie. Łącznie musicie wykorzystać minimum trzy obiekty, a każdy z nich musi pochodzić z innego posta.

3 —  Przygotujcie filmik

Następnie stwórzcie nagranie audiowizualne o długości 5-15 minut z własną interpretacją legend krakowskich lub z wymyśloną przez klasę, zupełnie nową legendą o Krakowie. Pamiętajcie o wpleceniu w utwór wybranych przez Was obiektów
z postów na Facebooku.

Nagranie musi składać się zarówno z dynamicznej warstwy wizualnej (film, animacja, teledysk, pokaz slajdów, seria grafik, memów itp.), jak i dźwiękowej (muzyka, śpiew, recytacja, dubbing itp.).

4 —  Wrzućcie nagranie na YouTube

Gotowe nagranie zamieśćcie w serwisie YouTube jako materiał publiczny. Film zatytułujcie jako: “Konkurs 4Travel - Legendy Krakowskie:”. Po dwukropku umieśćcie nazwę Waszej pracy.
W opisie filmu użyjcie hashtagów: #KonkursLegendyKrakowskie, #OdkryjMalopolskeZ4Travel, #4TravelNieTylkoPolska

5 —  Wyślijcie zgłoszenie drogą mailową

Udział w konkursie zgłaszacie poprzez wysłanie maila na adres legendy-krakowskie@4travel.pl.
W mailu musi się znaleźć link do Waszej pracy konkursowej oraz inne dane wyszczególnione
w regulaminie konkursu. Pamiętajcie, że zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie opiekun merytoryczny klasy.

Termin nadsyłania prac: 31.05.2021

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 18.06.2021 r. na stronie konkursowej i/lub na naszym fanpage’u na Facebooku, a laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową.

Szczegółowy regulamin oraz oświadczenia i zgody, których wypełnienie, podpisanie
i odesłanie jest niezbędne do udziału w konkursie, są do pobrania tutaj: REGULAMIN

Nagroda główna

Dwa noclegi w jednym z hosteli sieci Smart Hotels & Hostels w Krakowie dla wszystkich uczniów zwycięskiej klasy!

Pozostałe nagrody

Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa do Tyńca dla całej klasy wraz z opieką przewodnika, wypożyczeniem rowerów oraz krótką grą terenową i quizem na trasie wycieczki

Koncert

Udział w koncercie chopinowskim dla całej klasy

Escape Room

Godzinna zabawa dla całej klasy w escape roomie

Rejs

Rejs po Wiśle w Krakowie dla całej klasy

Zawody na orientację

Zawody na orientację na terenie Krakowa bądź Myślenic dla całej klasy

Bilety wstępu do różnych atrakcji w Krakowie

- przejazd na torze kartingowym

- wstęp do Muzeum Witrażu

- warsztaty obwarzankowe w Żywym Muzeum Obwarzanka

- wstęp do muzeum Kościuszkowskiego na Kopcu Kościuszki

ORAZ WIELE INNYCH NAGRÓD!


Pełna lista nagród dostępna w Regulaminie

Adres biura

ul. Wielopole 16/6

31-072 Kraków

+48 12 429 30 96

Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest 4Travel Nie Tylko Polska - nowa marka, która powstała z rozszerzenia działalności marki 4Travel Incoming Tour Operator specjalizującej się od 15 lat w organizacji wycieczek po Polsce dla klientów zagranicznych,

w szczególności szkół.

Wraz z nową marką rozszerzamy działalność poza Polskę, oferując wycieczki także po Europie, przygotowane specjalnie dla turystów z Polski.

© 2021 4Travel Nie tylko Polska